Les Abimes D'Autremer #2020

[Les Abimes D'Autremer] >> Danielle Martinigol Sandiane et son p re, grand reporter Main World Net , sont bien d cid s percer le secret des Ab mes, ces astronefs mythiques originaires de la farouche plan te oc an Autremer.Un grand space opera cologique et romantique.
Les Abimes D Autremer Sandiane et son p re grand reporter Main World Net sont bien d cid s percer le secret des Ab mes ces astronefs mythiques originaires de la farouche plan te oc an Autremer Un grand space opera colo

 • Title: Les Abimes D'Autremer
 • Author: Danielle Martinigol
 • ISBN: 9782740427361
 • Page: 339
 • Format: None
 • Les Abimes D'Autremer Author: Danielle Martinigol

  • [PDF] è Unlimited ↠ Les Abimes D'Autremer : by Danielle Martinigol ✓
   Danielle Martinigol

  About the Author

  Danielle Martinigol

  Danielle Martinigol Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Les Abimes D'Autremer book, this is one of the most wanted Danielle Martinigol author readers around the world.

  955 Comment

  • Ömer said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   4.05 5 Abis fikri, bir bilimkurguda bulabilece im en g zel fikir olabilir Yorumu i in kronikokur 201

  • Merve said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   Abisler San r m bir abisimin olmas i in her eyimi verirdim Kitap ok zg n bir konuya sahip, yani yeni eyler arayanlara duyurulur s nav haftas y z nden kitab ok ge bitirdim normalde iki g nl k k sac k bir kitap Ayr ca i inde a k da bulabilirsiniz bence ger ekten ba ar l bir kitap, zaten iki tane de d l alm Eh, hak ediyor yanii

  • Irmak said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   AB SLER GER EK OLMALIYDI NET.S rf Abisler i in bile okunabilir bu seri Allah m bende bir Abisim olsun istiyorum, ok mu Ba larda d nyaya girmekte zorland m nk kitaba bir anda bir olay n i inde ba l yorsunuz Ve birden o d nyaya dair eyler renmeye al yorsunuz Ba larda bu biraz zorlasa da sonradan her ey oturduk a ok sevdim ok fazla bilim kurgu okumuyormu um bu kitab okurken onun fark na vard m E er sizde benim gibi ok fazla bilim kurgu okumuyorsan z bu kitap g zel bir se enek olacakt r nk hem k sa, [...]

  • Bilge B said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   Uzun zamandir adam gibi bilim kurgu okumamistim, cok hosuma gitti.

  • Berat said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   Kurgusu b yle yarat c l k isteyen bir konuya g re ok basit kalm Olaylar ok h zl geli iyor, hi bir eyin etkisi uzun s rm yor Kurgunun s n rlar yok, bu y zden a rtm yor Hipersonik h zlar, u an arabalar, mikro mikrofonlar nsan hi bir eye a ram yor Her ey m mk n g r n nce, imkan n s n r olmay nca heyecandan eser kalm yor 14 ya n alt na hitap eder ancak Kapakta Sandiane mor sa l g r nmesine ra men kitapta inatla k z l sar k v rc k tasvir ediliyor.

  • Elif Yılmaz said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   Bilim kurgu ok okumay tercih etti im bir t r olmasa da bu kitap beni kendine ba lad Elimden b rakamad m Di er bilim kurgu romanlar na nazaran bilmedi imiz ok fazla bilimsel ve teknolojik terimle bo mam t bizi ok e lenceliydi kinci kitab okumak i in sab rs zlan yorum lk kitab n yorumu yak nda blogta

  • Elisabethclaire said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   This wasn t most surprising book I ever read but the fiction writer created is so captivating that you can t stop until book is done and story of human animal osmos is magical makes you jealous of the pearls so best decision I made this year s book fair was buying all three books of this series

  • Umut E. B. (Kareler ve Sayfalar) said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   G zelmi.

  • Justine said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   Cette version mise jour pour attirer un public plus adulte remplit son oeuvre et reste aussi agr able et bouleversante que l ancienne Je recommande vivement ce livre tous ceux qui ne l auraient pas encore lu, quand moi je retourne plonger avec Tsan Kur et Vya jero

  • Batuhan Kesler said:
   Sep 25, 2020 - 07:40 AM

   Son zamanlarda okudu um en ilgin bilimkurgu kitab san r m bu T rk e bask s normal kitap boyutlar ndan daha k k ve ok ince Zaten buradan kitab n o kadar detayl bir yap ya sahip olmad anla labiliyor ancak kitab n konusu bunu g zard etmeye yetecek d zeyde.Kitap y zlerce y l sonra, insanl n 100 gezegeni kolonile tirdi i bir d nemde ge iyor Kitab n ba nda kameraman ana karakterimiz bir uzay gemisinde ve bu s rada bir kaza oluyor Ba ka bir gezegenden bir yard m gemisi geliyor ve bu gezegende ya ayan i [...]

  Leave a Reply