Evvel Zaman İçinde #2020

[Evvel Zaman İçinde] >> Eflatun Cem Güney None
Evvel Zaman inde None

 • Title: Evvel Zaman İçinde
 • Author: Eflatun Cem Güney
 • ISBN: -
 • Page: 348
 • Format: None
 • Evvel Zaman İçinde Author: Eflatun Cem Güney

  • READ KINDLE ☆ Evvel Zaman İçinde - by Eflatun Cem Güney
   348 Eflatun Cem Güney
  • thumbnail Title: READ KINDLE ☆ Evvel Zaman İçinde - by Eflatun Cem Güney
   Posted by:Eflatun Cem Güney
   Published :2020-04-13T04:00:48+00:00

  About the Author

  Eflatun Cem Güney

  Eflatun Cem G ney, 1896 1981 T rk yk ve masal yazar , derleyicisi.1896 y l nda, Hekimhan da do du Eflatun Cem G ney, geleneksel halk hik yelerimizi ve masallar m z derledi Kendisi de masallar yazd Masalc Baba olarak tan nd Sivas Sultani sini bitirdikten sonra, Konya ks zler Yurdu na T rk e retmeni olarak tayin oldu Anadolu nun bir ok y resinde retmenlik yapt Kuva yi Milliye nin yay n organ d gazetesinde g rev yaparken, bir taraftan da r at dergisini kard Anadolu nun e itli y relerinde, yerel sanat dergilerinin kmas i in al malar yapt Danimarka da bulunan Andersen Kurumu 1956 y l nda A l Sofram A l adl eseriyle yazara, D nya ocuk Edebiyat Onur Belgesi verdi Dede Korkut Masallar adl kitab yla bu d l 1960 y l nda tekrar kazand T rk ocuk Edebiyat n n, nde gelen yazarlar ndan olan Eflatun Cem G ney, bir ok masal n g n m z T rk e siyle yeniden ortaya kar lmas i in, b y k aba g stermi tir T rkiye Cumhuriyeti Mill E itim Bakanl nca, stanbul Milli E itim M d rl yard mc l na atanan G ney, stanbul Radyosu nda Bir Varm Bir Yokmu adl programda anlatt masallarla da bilinmektedir.

  812 Comment

  • Köksal Kök said:
   Jul 05, 2020 - 04:00 AM

   Evvel Zaman indeEflatun Cem G neyVarl k Yay nevi, 1957, 90 sayfa.Dogan Karde Yay nlar , stanbul, 1962, 168 s.Nehir Yay nlar , stanbul, 2005, 94 sBN 9759167182Kapadokya Kitabevi, stanbul, 2006, 88 sBN 9789756659878Nar Yay nlar , stanbul, 2009, 184 s ISBN 6054047567D lkesi Yay nlar , Ha met yay nlar Konya, 200, 80 s Eflatun Cem G ney 1896 1981 i indekiler Evvel Zaman inde, s rmal pabu , incili yorgan, tun lar, Sedef Bac , Hamur Bebek, Perili El, alt n percemli ocukla s rma sacl k z.

  Leave a Reply